Kåfjord kommune tildeler årlig kulturmidler for å stimulere til mer -samt fremme, aktivitet i lokale lag og foreninger. Kåfjord kommune ønsker videre at kulturmidlene skal bidra inn i arbeidet med å utvikle kultur- og idrettslivet i alle deler av kommunen. Det kan gis tilskudd til aktiviteter, anlegg, nyoppstartede lag, prosjekter og tiltak som kan ha betydning og nytte for kommunens innbyggere. Særskilte grupper skal prioriteres. 

I 2019 ble tilskuddsordningen for kulturmidler revidert, noe som blant annet førte til at tilskuddsordningen i dag er digital. Revideringen førte også til andre endringer som:

 • Det er nå avsatt et større beløp enn tidligere over kommunens driftsbudsjett til kulturmidler 
 • Beløpene vil indeksjusteres årlig i tråd med KPI
 • Søker(e) på vegne av spesielle formål kan i særskilte tilfeller søke om, og dersom innenfor tilskuddsordningens formål og målsettinger, motta kulturmidler
 • Enkeltpersoner kan i særskilte tilfeller søke om, og dersom innenfor tilskuddsordningens formål og målsettinger, motta kulturmidler
 • Lokale institusjoner kan nå søke om kulturmidler til relevante tiltak
 • Det kan søkes om oppstartsmidler til nyetablerte lag/ foreninger første driftsår (maks sum kr. 5000,-)
 • Det avsettes en egen søkbar pott på kr. 40 000,- (spesielle formål og tiltak)
 • Dersom det står midler igjen på budsjett etter tildeling av kulturmidler til søkere innen ordinær søknadsfrist, kan midlene ved behandling av eventuelle søknader med relevante formål, brukes. I slike tilfeller prioriteres aktiviteter som kommer barn, unge og/ eller andre særskilte grupper til gode
 • Særskilte grupper prioriteres fortsatt
 • Aktiviteten i laget er fortsatt det viktigste kriteriet for tildeling av kommuale kulturmidler (foregående driftsår)

micheile-henderson-lZ_4nPFKcV8-unsplash.jpg

Hvem kan søke om kulturmidler i Kåfjord kommune?

 • Lokale lag og foreninger som er registrert i enhetsregisteret (Brønnøysundregisteret)
 • Lokale institusjoner
 • Enkeltpersoner eller søkere på vegne av spesielle formål eller tiltak som kan begrunnes i tilskuddsordningens målsettinger

Hva deles det ut kulturmidler til? 

 1. Aktivitetstilskudd 
 2. Nytt tiltak og nyoppstartede foreninger
 3. Drift av anlegg
 4. Særskilte formål

Hvordan søke?

Følg denne linken for å komme til elektronisk søknadsskjema. For veiledning til elektronisk søknadsskjema, se dette dokumentet for vanlig stilte spørsmål: FAQ kulturmiddelskjemaer (1).docx


Søknadsfrist?

Ordinær søknadsfrist er 1. mai hvert år. I 2024 er søknadsfristen 3. juni. 

Verdt å merke seg: 

 • Søknader som kommer inn etter fristen, ikke inneholder nødvendige vedlegg og/ eller ikke er levert inn på elektronisk søknadsskjema, vil ikke bli behandlet.
 • Fordelingen må ses i sammenheng med Kåfjord kommunes budsjettrammer og antall innkomne søknader. 

 


Relevante dokumenter: 

For mer informasjon om tilskuddsordningen, se her: Forklaring til kulturmiddelskjemaer (1).docx

Vedtatte kriterier for tildeling, samt fordelingsnøkkel av kommunale kulturmidler finner du her: Vedtatte kriterier for tildeling av kulturmidler fra og med 2020 (1).docx

Elektronisk søknadsskjema for kulturmidler finner du under "k" her: Skjema A-Å 

Veiledning til elektronisk spørreskjema inkludert vanlig stilte spørsmål, finner du her: FAQ kulturmiddelskjemaer (1).docx

Særutskrift Forslag til ny ordning for kulturmidler: Særutskrift Forslag til ny ordning for kulturmidler i Kåfjord kommune.PDF