Kåfjord kommune vaksinerer ukentlig befolkningen etter FHIs prioriteringsliste.

Aldersgruppe som nå vaksineres:                  Alle over 65 år, samt 18-65 med særlig risiko *
Vaksinasjonssted:                                           Kåfjord helsetun – Helsestasjonen

Neste vaksinasjonsdag:                               21., 23.04 og 30.04.

Det er åpnet opp for påmelding elektronisk via bank-ID.

Link til påmelding: https://timebestilling.remin.no

Er du under 65 år med særlig risiko, ved trøbbel med påmelding eller mangel på bank-ID kan du ringe på følgende mobilnummer:       904 02 086
Vi vil da manuelt sette deg på time.

Telefonen er bemannet tirsdager, stort sett alle onsdager og fredager i tidsrommet 09.00-14.00.

*Befolkning 18 - 65 år med særlig risiko:

Elektronisk påmelding ikke tilgjengelig nå, da systemet ikke kan skille mellom diagnoser, kun åpnes opp etter alder. Ring eller SMS vaksinetelefonen for påmelding. Før time tildeles vil lege bekrefte at du hører til denne risikogruppen.

 

- Gjennomgått organtransplantasjon

- Immunsvikt (gjelder ikke om man går på immundempende medisin som kan gi immunsvikt)

- Hematologisk kreftsykdom siste fem år, feks lymfom, leukemi etc.

- Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)

- Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (feks ALS, cerebral parese og Downs syndrom)

- Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

 

Beredskapsledelsen i Kåfjord kommune i denne situasjonen består av:

- Kommunedirektøren (leder) Trond Arne Hoe
- Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad
Kommuneoverlege Anita Monsen Pedersen
- Kommunalsjef helse Trond Skotvold, oppvekst Kristin Vatnelid Johansen (fra 1.11.20) og drift/utvikling Gunn Andersen,
- Avd. leder servicekontor Greta Larsen
- Beredskapsrådgiver Karin Karlsen