For å søke på gjødselkompensasjon skal det sendes inn følgende:

  • Fylt ut og signert søknadsskjema (last ned her
  • Legge ved gjødselplan
  • Legge ved dokumentasjon av innkjøp av gjødsel (faktura/regning) i tidsrommet 01.09.2021 - 31.05.2022

Støtten gjelder ikke for kostnader for innkjøp av kalk.

 

Søknad og vedlegg sendes til post@kafjord.kommune.no, merk med emnet med "22/311 Kompensasjon for gjødsel 2022".

Fristen for å søke er 01.08.2022. Søknadene behandles etter fristen er utgått. Støtten gis som bagatellmessigstøtte.


Spørsmål rettes til næringskonsulent, Vivien Olsen, tlf: 77 71 92 58 /epost: vivien.olsen@kafjord.kommune.no