Prosjektet er delt inn i 3 delprosjekter basert på målgruppens alder, se oversikten under:

Kåfjord kommue er representert i styringgruppen for prosjekt del C, unge gründere, og bidrar til finansieringen av prosjektet.

 

HoppIdeSLIDE