Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Offentlig journal

Offentlighetsprinsippet er grunnleggende for Kåfjord kommunes virksomhet, og gir rett til innsyn i kommunens saksdokumenter.
Kåfjord kommune praktiserer åpenhet og publiserer offentlig postjournal på internett.

Innsynsretten i kommunens dokumenter er fastsatt i Offentlighetsloven, og Justisdepartementets har utarbeidet en veileder til offentlighetsloven som du finner her: Rettleder til Offentlighetsloven

Hvordan finne post sendt til og fra Kåfjord kommune
Vi legger ut offentlig journal (postlister) med oversikt over inngående og utgående brev. Det kommer i offentlig journal, innen neste arbeidsdag etter at de er registrert. 
I postlisten vil du finne informasjon om: dokumentets tittel, avsender og mottaker, dokumentets dato og hvilken sak dokumentene er knyttet til.

For bestilling av dokumenter, klikk "søk om innsyn i dokument", eller ta kontakt med Servicekontoret på 77 71 92 00 eller send mail til postmottak@kafjord.kommune.no.
Oppgi da tittel og saksnummer.

Søk i journal
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
19/5554-23
Dato: 25.07.2019 - Avsender: UNN v/ Lajord Guri Moen
19/5552-29
Dato: 25.07.2019 - Avsender: Fylkesmannen i Troms og Finnmark
19/5550-14
Dato: 25.07.2019 - Avsender: Marie Olsen
19/5549-41
Dato: 25.07.2019 - Avsender: Namsfogden i Tromsø og Karlsøy
19/5548-6
Dato: 25.07.2019 - Mottaker: Løkvollstranda camping AS
19/5547-5
Dato: 25.07.2019 - Avsender: Løkvollstranda camping AS
19/5546-119
Dato: 25.07.2019 - Mottaker: Henning K. Lien
19/5544-4
Dato: 25.07.2019 - Mottaker: Løkvollstranda camping AS
19/5471-94
Dato: 25.07.2019 - Mottaker: Manndalen Maskin AS m.fl.
19/5428-28
Dato: 25.07.2019 - Mottaker: Ludvig Rognli
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk