Legevakt                                          116 117                 24/7
Koronatesting Kåfjord man/tors       415 76 543           kl.10.30. mandag og torsdag
Legekontor                                       777 19 320           8.30-10.00 / 13.30-15.00
Vaksinetelefon                                  904 02 086          Tirsdag, noen onsdager, torsdag og fredag kl.9-14.

 

Kåfjord kommune v/beredskapsledelsen har gjennom pandemien så langt hatt en linje hvor vi hele veien har ønsket å ha god informasjon ut til befolkningen. Det publiseres pressemeldinger dersom det er noe dagsaktuelt som må formidles. Denne siden er ment som generell informasjon.

Landet er nå åpnet. Vi vil informere befolkningen raskt også ved positive enkelttilfeller, slik at dere formelt orienteres fra oss. Dette da vi ønsker en åpen kommunikasjon ut mot befolkningen.

Beredskapsledelsen i Kåfjord møtes ved behov for å oppdatere hverandre. Kommunens befolkning er flinke å ta kontakt ved usikkerhet eller ønsker å drøfte tiltak rundt pandemien. Befolkning tar kontakt direkte med enkeltpersoner eller formelt via eposter. Har dere spørsmål er det viktig dere får svar, så fortsett å ta kontakt.

Vaksinering startet i januar 2021, og pågår fortløpende ukentlig, se vaksinering.

 

Smittevernråd for befolkningen:

 

Generelle råd til befolkningen

 • Praktiser god hånd- og hostehygiene
 • Følg koronavaksinasjonsprogrammet
 • Testing er ikke lengre nødvendig
 • Hold deg hjemme ved nyoppståtte luftveissymptomer dersom du føler deg syk. Du bør bli hjemme til formen er god, og du har vært feberfri i 24 timer. Milde restsymptomer som rennende nese, snørr, heshet og noe hoste er greit.
 • Ta kontakt med legen din dersom du er bekymret for egen helse eller for barnet ditt

Råd til risikogrupper og uvaksinerte

 • Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte voksne må selv vurdere risiko for smitte og egen risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19 mot behovet for kontakt med andre.
 • Det å holde seg unna store ansamlinger, eventuelt bruke munnbind kan vurderes i perioder med mye smitte. Det er likevel viktig ikke å isolere seg og fortsette med noe sosial kontakt.
 • Personer i risikogruppene er stort sett godt beskyttet mot alvorlig sykdom hvis de følger råd om å vaksinere seg, slik at de kan leve som andre og følge de samme smittevernrådene som andre.
 • Personer med høy risiko for alvorlig sykdom anbefales å rådføre seg med egen lege om risiko og nødvendigheten av skjerming i perioder med mye smitte. Les mer om risikogrupper på FHI sine nettsider:

Avstand og sosial kontakt

 • Hold avstand til andre hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer; spesielt til personer i risikogrupper.
 • Ved fødsel og alvorlig sykdom, bør sykehus og kommunale institusjoner tilrettelegge for besøk, også for pårørende og ledsagere som har testet positivt for koronaviruset.

Munnbind

 • Forskriftsfestet krav om munnbind oppheves.
 • Det anbefales bruk av munnbind i nærkontakt med personer i risikogrupper dersom du har forkjølelses/luftveissymptomer.
 • Personer i risikogrupper og uvaksinerte anbefales å bruke munnbind ute blant folk i perioder med mye smitte hvis det er vanskelig å holde avstand til andre.

Testing 

 • Ikke lengre nødvendig. Fra 1.mai vil det kun bli testet ved rekvidering fra lege. 

Isolasjon

 • Ingen krav til isolasjon, kun anbefaling om å holde seg hjemme hvis man er syk.

Smittesporing

 • Det er ikke lengre anbefaling om at personer som er smittet med koronaviruset skal informere øvrige nærkontakter.
 • Kommunal smittesporing kan være aktuelt i enkelte situasjoner, eksempelvis som bistand ved utbrudd i kommunale institusjoner.

Spørsmål om reiser til og fra utlandet

Det er viktig at du som reisende setter deg godt inn i hvilke regler som gjelder før du ankommer Norge. Dette gjelder både krav til registrering, testing, regler for karantene og krav til dokumentasjon for å få unntak. Det er også viktig å være oppmerksom på at reglene kan bli endret på kort varsel, og at det er du som er ansvarlig for å være oppdatert på hvilke regler som gjelder når du reiser inn til Norge. Her kan du finne mer utfyllende informasjon om hva som gjelder:

 • Forskriftsfestede krav om negativ test før innreise og krav til innreiseregistering oppheves.
 • Forskriftsfestet krav om testing før avreise til og etter ankomst Svalbard vil foreløpig videreføres. Det samme gjelder forbud mot internasjonale charterflygninger til Svalbard.