Vold i nære relasjoner handler om at du blir utsatt for krenkelser, kontroll, trusler og/eller fysisk vold av noen du er glad i eller har en relasjon til.

Dersom noen får deg til å føle deg redd, gjøre ting du ikke vil, hindrer deg i å leve livet ditt slik du ønsker, påfører deg smerte eller snakker nedsettende om deg blir du utsatt for vold i nære relasjoner.

Hvert år tar over 40.000 kvinner og menn kontakt med landets krisesentre for telefonsamtaler eller drop-in dagsamtaler. Har du behov for et trygt sted å bo i en periode kan du også bo hos oss.

http://tromsokrisesenter.no/

Du trenger ikke gå hele veien alene. Ta kontakt.

Døgnåpen telefon 776 11 060 eller send oss en mail

Alle som jobber hos oss har taushetsplikt. Vi ordner tolk ved behov.

Alle tjenester er gratis.

Nyttige nødnummere

Politi 112 / 02800 / 77 69 85 00 Overgrepsmottak 77 62 80 07

Barnevernsvakta for Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og Kvænangen kommune: 417 06 140 
Alarmtelefon barn/unge 116 111

Kåfjord kommune har utarbeidet "Handlingsplan mot vold i nære relasjoner" som du kan lese her.

Juridiske rettigheter og hjelp til deg som er blitt utsatt for kriminelle handlinger i Norge.