Foreldremøte om rusforebygging.

18:00
Velkommen


18:05
Åpningsinnlegg ved varaordfører Britt Pedersen


18:10
Oppvekstleder Elisabeth Gulbrandsen: Oppsummering av dagens situasjon i Kåfjord


18:30
Are Karlsen og Inghild Blomstereng: Rus og psykisk helse - kortsiktige og langsiktige konsekvenser


18:45
Representant fra Nord-Troms politidistrikt: Foreldrerollen og forebygging av rus blant ungdom


19:15
Benstrekk, kaffe og vafler


19:30
Diskusjon i grupper


19:50
Felles oppsummering