rukses latnja_100x99
Spillene fungerer best med 4-5 elever. Spillene fungerer likt: Hver elev velger en farge og får et stort kort - en unge eller et rom i denne fargen. Læreren blander kortene og deler dem ut til elevene. 

Hvis eleven har fått ting i sin farge, så legger hun dem på bordet. Så spør han hos en annen elev, f.eks.: "Leago dus mu alit báidi?" Den andre eleven svarer "Juo, mus lea" og gir kortet til henne. Eleven får spørre en gang til, hos den hun vil. Hvis den andre ikke har kortet, så svarer han "Mus ii leat", og så går turen til eleven som sitter ved siden av eleven som spurte. Slik samler elevene de tingene i riktig farge. Den eleven vinner som først får samlet alle sine ting.

Spillene kan du laste ned her. PDF document ODT document
 
Lim arkene på farget papir, klipp kortene og laminer.
 
Kjellaug Isaksen har tegnet.