Mer info om tilskuddsordningen finner du her; Kulturmidler. Les nøye igjennom informasjonen i forkant av utfylling av skjema.

Lurer dere på noe i forbindelse med årets utlysning, ta kontakt med kommunalsjef drift og utvikling Gunn Andersen, e-post gunn.andersen@kafjord.kommune.no eller telefon 77 71 92 28. 

ÅRETS SØKNADSFRIST ER: 20.06.2022