MERK! Kort påmeldingsfrist til UiT!

Giellasiida/Samisk språksenter starter opp med kurs i samisk som fremmedspråk, lytting og muntlig kommunikasjon, høsten 2022. Kurset er på ca 100 timer og har fokus på lytting, muntlig kommunikasjon, tekstforståelse og fordypelse i noen temaer.

Kurset bygger på SAM-1031: Nordsamisk som fremmedspråk: Innføringskurs 1 eller tilsvarende. Kurset arrangeres i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet, slik at det er mulighet å ta eksamen ved UiT.

Dersom du ønsker å ta eksamen og få tildelt studiepoeng (10 stp), må du være tatt opp som student ved Norges arktiske universitet. Du søker opptak til enkeltemne (9199 enkeltemner, ikke realfag). Søknadsfrist er 1.juni 2022, men dette forplikter deg ikke til å ta eksamen. Frist for å melde seg opp til eksamen er senest 1.september 2022.

Du må også gi beskjed til Giellasiida om at du melder deg på kurs.
Husk å melde deg på kurset innen 18.08.2022

For flere detaljer og påmelding: giellasiida@kafjord.kommune.no eller hans-erling.pettersen@kafjord.kommune.no tlf. 77 71 93 82.

Les mere om kurset her: Ta UiT-eksamen – kursa oahpa no, og her: SAM-1034 | UiT

Ansatte i Kåfjord kommune kan søke permisjon med lønn for å delta.

Kåfjord kommune har to støtteordninger:

• Foreldre med barn i barnehage eller som har samisk i sin fagkrets i grunnskolen og nærtstående til demente kan søke Kåfjord kommune om støtte for å delta på kurset.

• Stipend til andre søkere som er folkeregistrert i Kåfjord kommune og som tar eksamen i SAM-1034. Ta kontakt med Inger M. Åsli tlf. 77 71 92 32 eller inger.marie.asli@kafjord.kommune.no  www.kafjord.kommune.no