Kurset følger samme studieplan som kurset i lytting og muntlig Giellasiida/Språkenteret starter opp med kurs i samisk som fremmedspråk, lytting og muntlig kommunikasjon, høsten 2019. Kurset er på 65 timer og har fokus på lytting, muntlig kommunikasjon, tekstforståelse og fordypelse i noen temaer. kommunikasjon til UiT Norges arktiske universitet (SAM-1034 Samisk som fremmedspråk: Lytting og muntlig kommunikasjon – 10 stp) slik at de som ønsker det kan ta eksamen ved UiT.

Les om studietilbudet, SAM-1034 her:

https://uit.no/studietilbud/emner/emne?p_document_id=370570

Dersom du ønsker å ta eksamen og få tildelt studiepoeng (10 stp), må du være tatt opp som student ved UiT Norges arktiske universitet. Du søker opptak til enkeltemne (9199 enkeltemne, ikke realfag). Søknadsfristen er 1. Juni men dette forplikter deg ikke til å ta eksamen. Ved semesterstart må du betale semesteravgift (à 500,- kr) og undervisnings- og eksamensmelde deg i SAM-1034 Samisk som fremmedspråk: Lytting og muntlig kommunikasjon. Frist for å melde seg opp til eksamen er senest 1.september.

Du søker elektronisk. Mer informasjon om søknad om opptak finner du her:

https://uit.no/utdanning/opptak

Kursstart: september 2019 i Manndalen

For flere detaljer og påmelding:

Astrid.solhaug@kafjord.kommune.no tlf. 400 93 324

Ansatte i Kåfjord kommune kan søke permisjon med lønn for å delta. Foreldre med barn i barnehage eller som har samisk i sin fagkrets i grunnskolen, og nærstående til demente kan søke Kåfjord kommune om støtte for å delta på kurset. Ta kontakt med Inger M. Åsli tlf. 77 71 92 32 eller inger.marie.asli@kafjord.kommune.no

www.kafjord.kommune.no