Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Offentlig journal

Offentlighetsprinsippet er grunnleggende for Kåfjord kommunes virksomhet, og gir rett til innsyn i kommunens saksdokumenter.
Kåfjord kommune praktiserer åpenhet og publiserer offentlig postjournal på internett.

Innsynsretten i kommunens dokumenter er fastsatt i Offentlighetsloven, og Justisdepartementets har utarbeidet en veileder til offentlighetsloven som du finner her: Rettleder til Offentlighetsloven

Hvordan finne post sendt til og fra Kåfjord kommune
Vi legger ut offentlig journal (postlister) med oversikt over inngående og utgående brev. Det kommer i offentlig journal, innen neste arbeidsdag etter at de er registrert. 
I postlisten vil du finne informasjon om: dokumentets tittel, avsender og mottaker, dokumentets dato og hvilken sak dokumentene er knyttet til.

For bestilling av dokumenter, klikk "søk om innsyn i dokument", eller ta kontakt med Servicekontoret på 77 71 92 00 eller send mail til postmottak@kafjord.kommune.no.
Oppgi da tittel og saksnummer.

Søk i journal
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
19/6351-27
Dato: 02.09.2019 - Avsender: Stine M. Gundersen
19/6350-9
Dato: 02.09.2019 - Mottaker: KLP Skadeforsikring
19/6349-6
Dato: 02.09.2019 - Avsender: Karin M. Taraldsen
19/6348-118
Dato: 02.09.2019 - Avsender: *****
19/6342-15
Dato: 02.09.2019 - Avsender: Ks - Ann-Solveig Hansteen
19/6341-35
Dato: 02.09.2019 - Avsender: Postmottak KUD
19/6340-1
Dato: 02.09.2019 - Avsender: Torleif Larsen
19/6339-65
Dato: 02.09.2019 - Mottaker: Ørjan Solberg
19/6338-186
Dato: 02.09.2019 - Mottaker: Viggo Borgan Solbakken m.fl.
19/6337-10
Dato: 02.09.2019 - Mottaker: Lise Kristiansen
19/6334-7
Dato: 02.09.2019 - Avsender: Løkvollstranda camping AS
19/6333-25
Dato: 02.09.2019 - Mottaker: TORGHATTEN BUSS AS
19/6332-8
Dato: 02.09.2019 - Mottaker: Jonny Bless
19/6330-26
Dato: 02.09.2019 - Avsender: *****
19/6329-30
Dato: 02.09.2019 - Avsender: Bondelaget - Unni Hellebø Andreassen
19/6328-7
Dato: 02.09.2019 - Avsender: Vegvesen - Rekkbø Hans Erling
19/6327-11
Dato: 02.09.2019 - Mottaker: Ellen Olsen
19/6326-50
Dato: 02.09.2019 - Mottaker: MANNDALEN MASKIN AS
19/6324-99
Dato: 02.09.2019 - Avsender: Frank Haugseth
19/6323-98
Dato: 02.09.2019 - Avsender: Siw Helene Adolfsen
19/6322-14
Dato: 02.09.2019 - Avsender: Jarle Marin
19/6321-20
Dato: 02.09.2019 - Mottaker: Stemmestyrene
19/6320-19
Dato: 02.09.2019 - Mottaker: Stemmestyrene
19/6319-18
Dato: 02.09.2019 - Mottaker: Stemmestyrene
19/6318-88
Dato: 02.09.2019 - Mottaker: Troms Fylkeskommune
19/6317-87
Dato: 02.09.2019 - Mottaker: Sametinget
19/6316-17
Dato: 02.09.2019 - Mottaker: Inge Noralf Salamonsen m.fl.
19/6313-187
Dato: 02.09.2019 - Mottaker: Ann Lovis Molund
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk