Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Offentlig journal

Offentlighetsprinsippet er grunnleggende for Kåfjord kommunes virksomhet, og gir rett til innsyn i kommunens saksdokumenter.
Kåfjord kommune praktiserer åpenhet og publiserer offentlig postjournal på internett.

Innsynsretten i kommunens dokumenter er fastsatt i Offentlighetsloven, og Justisdepartementets har utarbeidet en veileder til offentlighetsloven som du finner her: Rettleder til Offentlighetsloven

Hvordan finne post sendt til og fra Kåfjord kommune
Vi legger ut offentlig journal (postlister) med oversikt over inngående og utgående brev. Det kommer i offentlig journal, innen neste arbeidsdag etter at de er registrert. 
I postlisten vil du finne informasjon om: dokumentets tittel, avsender og mottaker, dokumentets dato og hvilken sak dokumentene er knyttet til.

For bestilling av dokumenter, klikk "søk om innsyn i dokument", eller ta kontakt med Servicekontoret på 77 71 92 00 eller send mail til postmottak@kafjord.kommune.no.
Oppgi da tittel og saksnummer.

Søk i journal
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
19/7974-2
Dato: 25.10.2019 - Avsender: FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK
19/7973-3
Dato: 25.10.2019 - Avsender: Roy-Steinar Karlsen
19/7971-71
Dato: 25.10.2019 - Mottaker: TYM AS
19/7970-7
Dato: 25.10.2019 - Avsender: Gunter Scholz
19/7969-70
Dato: 25.10.2019 - Avsender: Tommy / Yngve Myrseth
19/7967-69
Dato: 25.10.2019 - Mottaker: Blomsterenglandbruk og maskin
19/7966-26
Dato: 25.10.2019 - Mottaker: Kine Aurora Brustrøm
19/7965-40
Dato: 25.10.2019 - Avsender: Namsfogden i Tromsø og Karlsøy
19/7963-20
Dato: 25.10.2019 - Mottaker: Anne P. Jenssen
19/7962-55
Dato: 25.10.2019 - Avsender: Marie-Elise Pedersen
19/7961-14
Dato: 25.10.2019 - Avsender: Manndalen Sausankelag
19/7960-23
Dato: 25.10.2019 - Mottaker: Siv Nina Myrvoll
19/7959-6
Dato: 25.10.2019 - Avsender: Vera Eriksen
19/7958-2
Dato: 25.10.2019 - Mottaker: Birtavarre barnehage v/ Caroline A. Vatne
19/7957-7
Dato: 25.10.2019 - Mottaker: Karin Margaret Taraldsen
19/7956-28
Dato: 25.10.2019 - Avsender: *****
19/7954-21
Dato: 25.10.2019 - Avsender: Stine Blomli Lyngstad
19/7953-6
Dato: 25.10.2019 - Avsender: Mattis Ailo Hætta
19/7952-4
Dato: 25.10.2019 - Mottaker: BIRTAVARRE BÅTFORENING
19/7950-121
Dato: 25.10.2019 - Avsender: Fylkesmannen - Hallen, Iris Rita
19/7949-10
Dato: 25.10.2019 - Avsender: Samediggi/Sametinget
19/7948-9
Dato: 25.10.2019 - Avsender: Kartverket - Steinar Vaadal
19/7947-22
Dato: 25.10.2019 - Mottaker: NAV Familie- og pensjonsytelser Vadsø m.fl.
19/7946-3
Dato: 25.10.2019 - Mottaker: MANNDALEN JEGER- OG FISKERFORENING
19/7945-3
Dato: 25.10.2019 - Mottaker: AR-Ing AS
19/7944-1
Dato: 25.10.2019 - Avsender: Nord-Troms Museum v/ Lisa Vangen
19/7940-68
Dato: 25.10.2019 - Avsender: Blomstereng Landbruk og Maskin
19/7939-21
Dato: 25.10.2019 - Mottaker: *****
19/7938-1
Dato: 25.10.2019 - Avsender: *****
19/7937-1
Dato: 25.10.2019 - Avsender: *****
19/7936-5
Dato: 25.10.2019 - Avsender: Masterteknikk - Terje Bakkehaug
19/7935-4
Dato: 25.10.2019 - Mottaker: Terje Bakkehaug
19/7933-13
Dato: 25.10.2019 - Avsender: *****
19/7932-20
Dato: 25.10.2019 - Avsender: *****
19/7931-17
Dato: 25.10.2019 - Avsender: *****
19/7930-9
Dato: 25.10.2019 - Avsender: Samediggi/Sametinget
19/7929-4
Dato: 25.10.2019 - Avsender: *****
19/7928-2
Dato: 25.10.2019 - Avsender: Masterteknikk - Terje Bakkehaug
19/7927-1
Dato: 25.10.2019 - Mottaker: Master Teknikk Anlegg AS
19/7926-27
Dato: 25.10.2019 - Avsender: Kåfjord NSF
19/7922-2
Dato: 25.10.2019 - Mottaker: Roy Steinar Karlsen bilpleie
19/7635-5
Dato: 25.10.2019 - Mottaker: Ingunn Friskilä
19/7232-66
Dato: 25.10.2019 - Mottaker: Ymber m.fl.
19/6800-63
Dato: 25.10.2019 - Mottaker: Anlegg Nord AS
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk