Nr.         Navn                                                       Stilling                                        Poststed

  1. Aleksandersen, Sara Katrine (21) K          Sametingsrepresentant               9108 KVALØYA
  2. Laiti, Åse (58) K                                         Førskolelærer                              9143 SKIBOTN
  3. Hætta, Mattis Ailo (42) M                           Veileder og Markedskontakt        9146 OLDERDALEN

 

Kjønnsfordeling

K                                     2

M                                    1

Ukjent                             0

Totalt antall                   3