Nr.

 

Navn

Stilling

Poststed

 

1

Meyer, Carsten Rüdiger (55) M

Tilkallingsvikar i PU-tjenesten

9146 Olderdalen, Norge

 

2

Seizew, Daniel (44) M

Kastet Senior Rykkin. Dagsenter

1365 BLOMMENHOLM, Norge

 

 

 

Kjønnsfordeling

 

 

K

0

M

2

Ukjent

0

Totalt antall

2