Nr.  Navn                                                            Stilling                                                           Poststed

  1. Blaszczyk, Grazyna Ewa (55) K                 Barne - og ungdomsarbeider                              3540 NESBYEN, Norge
  2. Ballovarre, Hege Andrea (29) K                 Fagarbeider Hjemmesykepleie                           9144 SAMUELSBERG, Norge
  3. Reutskaya, Ekaterina (42) K                      Assistent/lærer vikar ved Manndalen skole/sfo   9144 SAMUELSBERG, Norge

Kjønnsfordeling

K                                         3

M                                        0

Ukjent                                0

Totalt antall                         3