Nr.  Navn                                                        Stilling                                                                                                 Poststed

  1. Blaszczyk, G. Ewa (55) K                          Fagarbeider Solhov bo- og activiteitscenter Lyngen kommune           9147 BIRTAVARRE, Norge
  1. Svenning, Sindre Naas (28) M                   Kulturskolelærer                                                                                   9146 OLDERDALEN, Norge

Kjønnsfordeling

K                                         1

M                                        1

Ukjent                                0

Totalt antall                         2