Nr.         Navn                                                     Stilling                                            Poststed

  1. Moss, Rose Marie (29) K                         Lege i spesialisering del 2             5007 BERGEN

 

Kjønnsfordeling

K                 1

M                 0

Ukjent          0

Totalt antall  1