Nr.   Navn                                                                              Stilling                                                     Poststed

1  Stenseth, Mari Elise (23) K                                             Assistent hjemmebasert omsorg              9144 SAMUELSBERG, Norge

 

Kjønnsfordeling

K                                         1

M                                        0

Ukjent                                0

Totalt antall                        1