Nr.

Navn

Stilling

Poststed

1

Karlsen, Karl Erik (62) M

 

9146 OLDERDALEN, Norge

2

Karlsen, Atchara (44) K

Ekstrahjelp

9147 BIRTAVARRE, Norge

3

Salo, Leif Petter (51) M

Landbruksavløser 100% stilling

9144 SAMUELSBERG, Norge

4

Lorentzen, Beate (30) K

Butikkmedarbeider

9147 BIRTAVARRE, Norge

 

 

Kjønnsfordeling

 

 

 

K                                         2

 

 

 

M                                        2

 

 

 

Ukjent                                0

 

 

 

Totalt antall                        4