Nr.     Navn                                                                          Stilling                                                        Poststed

  1. Arslan, Sevim (48) K                                                      Barneskolelærer                                       7716 Steinkjer, Norge
  2. Johnsen, Remi Ingemann (39) M                                    Selvstendig næringsdrivende                   0597 OSLO, Norge
  3. Eidem, Johannes (23) M                                                 Ingeniørstudent                                        9006 TROMSØ, Norge
  4. Sneve, Pål Eskil (36) M                                                  Areal- og samfunnsplanlegger                 9511 ALTA, Norge

Kjønnsfordeling

K                                         1

M                                        3

Ukjent                                0

Totalt antall                        4