Nr.       Navn                                         Stilling                                      Poststed

  1. Eriksen, Terry (26) M                  Tilkallingsvakt Renholder         9144 SAMUELSBERG
  2. Cichonska, Ela (53) K                 Renholder, stilling 10%            8800 SANDNESSJØEN
  3. Kruse, Signhild Maria (58) K       Arbeidsledig                             7099 Flatåsen

 

Kjønnsfordeling

K                                     2

M                                    1

Ukjent                             0

Totalt antall                   3