Jeg får ikke bestilt meg time til vaksine

 1. Link: https://timebestilling.remin.no/
 2. Velg Kåfjord kommune
 3. Velg «koronaVAKSINE»

Er du i gruppen som nå tilbys vaksine kan du gå rett inn å velge mellom ledige timer.
Du vil få en bekreftelse på SMS når timen er booket. 

Er du utenfor gruppen som tilbys vaksine, får ved innlogging beskjed om dette. Du kan da velge å sette deg på venteliste.
Du vil etter utfylling og egenerklæring få bekreftelse på nettsiden at du står på venteliste. Dette får du ikke SMS om.
Kommunen kan da ved ledige timer tildele deg oppsatt time til vaksinering. Dette kan ta mange uker og måneder, bestemt utifra hvilken risikogruppe du tilhører og hvor mange vaksiner vi får. Du vil først ved tildelt time få bekreftelse på SMS.

Jeg finner ingen ledige timer

Da er det ingen ledige timer tilgjengelig.

Kåfjord kommune mottar bekreftelse på antall vaksinedoser 1-2 uker i forveien. Vi kan først da legge ut nye ledige timer. Dette gjøres ca 1 gang per uke. Det man kan gjøre er å jevnlig logge seg inn for å sjekke om det noen ledige timer. 

Kommunen legger ut ca halvparten av vaksinedoser for offentlig påmelding. Den øvrige halvparten tildeler vi til de vi har inne på venteliste, der vi prioriterer de som har høyest sykelighet etter FHIs kriterier.

Jeg har sendt SMS til vaksinetelefonen, men får ikke svar

Da er du ikke innenfor aldersgruppen som nå vaksineres. Vent til det åpnes opp for din aldersgruppe, og ta da kontakt på ny.

Jeg vil bare sjekke at jeg faktisk står på time til vaksine

Har du booket deg time og du har fått bekreftelse på SMS til dette, så er du registrert. Du behøver ikke ringe for å kontrollere dette.

Når tid er det min tur?

Kåfjord kommune vil fra nå av sende SMS til aktuell befolkning med informasjon om når det åpnes for vaksinering i ny aldersgruppe og da hvilken aldersgruppe dette gjelder.

Da pågangen fra befolkningen er svært stor, vil vi fremover åpne opp for 5 års alderstrinn av gangen.

FHIs liste over risikogrupper og prioritering av disse:

 1. Beboere i sykehjem
 2. Alder 85 år og eldre
 3. Alder 75 – 84 år
 4. Alder 65 – 74 år, og samtidig alle over 18 år med sykdommer/tilstander med særlig høy risiko for alvorlig forløp:
  • Organtransplantasjon
  • Immunsvikt
  • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
  • Nevrologisk sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (feks ALS, cerebral parese og Downs syndrom)
  • Kronisk nyresykdom og nyresvikt

 

 1. Alder 55 – 64 år med underliggende sykdommer/tilstander
  • Kronisk leversykdom
  • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
  • Diabetes
  • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
  • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/2m eller høyere
  • Demens
  • Hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
  • Hjerneslag

 

 1. Alder 45 – 54 år med underliggende sykdommer/tilstander (se over)
 2. Alder 18-44 år med underliggende sykedommer/tilstander (se over)
 3. Alder 55 – 64 år
 4. Alder 45 – 54 år
 5. Alder 18-24 og 40-44 år
 6. Alder 25-39

Jeg ønsker å stå på venteliste

Er du utenfor gruppen som tilbys vaksine får du beskjed om dette ved innlogging i Remin. Du kan da velge å sette deg på venteliste.

Det er viktig du da fyller ut riktig informasjon på nettsiden. Du vil på nettsiden få bekreftelse at du står på venteliste. Kommunen kan da ved ledige timer tildele deg oppsatt time til vaksinering. Dette kan ta mange uker og måneder, bestemt utifra hvilken risikogruppe du tilhører og hvor raskt det blir din tur.  Du vil først ved tildelt time få bekreftelse på SMS.

Jeg har økt risiko for covid-19, men har til nå ikke fått vaksinen

Kåfjord kommune har 1202 innbyggere med en eller flere risikofaktorer for alvorlig forløp for covid-19. Ukentlig mottar vi kun et fåtall vaksiner.

Vaksineringen går dessverre derfor langsomt, på lik linje i hele landet, og alle ønsker vaksinen raskest mulig.

FHI har laget en veileder for hvordan man skal prioritere, der alder er den største risikofaktoren.

Særlig høy risiko:

Utover alder gjelder sykelighet. Det er enkelte diagnoser som gir særlig høy risiko for alvorlig forløp for covid 19:

 • Beboere i sykehjem
 • 70 år og eldre
 • Helsetilstander som
  • Organtransplantasjon
  • Immunsvikt
  • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
  • Nevrologisk sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (feks ALS, cerebral parese og Downs syndrom)
  • Kronisk nyresykdom og nyresvikt

 

Disse er høyt prioritert, dette gjelder alle over 18 år.

Lett til moderat økt risiko:

Man ser også en lett til moderat økt risiko for befolkning med disse sykdommer:

 • Alder over 65 år
 • Alder 60 – 64 år med underliggende sykdommer:
  • Kronisk leversykdom
  • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
  • Diabetes
  • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
  • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/2m eller høyere
  • Demens
  • Hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
  • Hjerneslag

 

Disse vil prioriteres ovenfor øvrig befolkning i alderen 18-64 som ellers ikke har noen underliggende sykdommer.

Koster vaksinen noe?

Nei, vaksinen er gratis for hele befolkningen.

Jeg har ikke tilgang på bil eller annen transport til vaksinering

Kommunen er da ansvarlig å tilby deg transport til vaksinering. 

Dette avtales via vaksinetelefonen.

Jeg har en helse som gjør jeg ikke kan ta taxi/bil til vaksinering

Ved særlige forflytningsvansker vil man kunne vurdere om det er behov for ambulansetransport inn til vaksinering.
Dette avtales i så fall med fastlegen.

Kåfjord kommune har åpnet opp for vaksine i min alder med underliggende sykdom, og jeg har ikke mottatt melding om at jeg kan melde meg på

Meldingen sendes automatisk til det nummeret som er registrert i Folkeregisteret.
Dersom dette er feil nummer, kan du bare logge deg direkte inn på linken til timebestilling å melde deg på.

Dersom du får beskjed du ikke har tilgang kan dette skyldes at du ikke er kommet med på automatisk liste hentet fra fastlegenes journalsystem.
Ta i såfall kontakt med vaksinetelefonen.

Jeg blir vel ikke vaksinert med Astra Zeneca?

Nasjonalt er vaksineringen med Astra Zenecavaksinen satt på pause. Denne er per nå ikke i bruk, ei heller i Kåfjord. Du vil derfor ikke bli vaksinert med denne.

Ifølge vaksinasjonsplanen skulle jeg nå ha fått tilbud, men dette har ikke skjedd

Vaksinasjonsplanen er basert på estimater fra FHI om forsendelser. Tallene bekreftes ikke før 1,5 uke frem i tid.
Kåfjord har da mottatt færre doser enn beregnet.
Du vil få melding og vi publiseres offentlig når vi åpner opp for neste risikogruppe.

Når tid får jeg dose nummer 2, og hva skjer om jeg er bortreist da?

De aller fleste vil nå få tilbud om dose nummer 2 i august og september.

For å få optimal effekt skal det gå minimum 3 uker mellom hver av dosene, men tiden utover 3 uker har ingenting å si for effekten. Dette betyr at jo lengre uti sommeren vi kommer, jo kortere vil det gå mellom dosene, da alle fortsatt for tilbud om 2. dose i august og september. Du vil bli innkalt til denne.

Er du bortreist akkurat da har vi en viss fleksibilitet i disse dosene og vi finner da annen dato i august/september som passer for deg.

Du vil ikke få tilbud om 2. dose i juni og juli nå, dette for at alle i befolkningen skal ha fått tilbud om første dose innen utgangen av juli.

Jeg har fått første dose vaksine med Astra Zeneca, og er usikker på om jeg ønsker 2. dose med Pfizer sin vaksine

Selve medikamentet fra Astra Zenecas vaksine er gått ut av kroppen for lenge siden. Det er derfor ikke slik at man «blander» to vaksiner. Imidlertid har den første dosen vaksine med Astra Zeneca stimulert immunforsvaret til å tro den har hatt sykdommen korona, på lik linje som at du faktisk har hatt den, eller fått annen vaksine, feks Pfizers vaksine.

2. dose med Pfizers vaksine vil dermed forsterke immunreaksjonen som allerede er der.

Med alle vaksiner er det likevel vanlige bivirkninger som feber, muskel- og leddsmerter, ømhet på innstikksted osv. Dette er helt ufarlig og forbigående.

Det passer ikke for meg å få vaksine i de ukene min risikogruppe får tilbud

Det gjør ingenting, da melder du deg på ved senere anledning.