Elevrådet har vedtatt dette styret for skoleåret 2021/2022:  

Leder: Elida 

Nestleder: Mattis 

Sekretær: Går på rundgang 

Ordstyrer: Elevrådsleder 

Elevrådansvarlig: Åshild Birkeland
 

___________________________

FAU 2021-2022
Leder: Marion Alvestad, nestleder: Stine Bjerke Solstad

repr SU/SMU
Stine Bjerke Solstad, vara Katarina Niva
Marion Alvestad, Vara Kilde Skogheim

Lærer/ansatterepr. SU/SMU
Bodil Salo, vara Anneli Hansen
Toril Lyngstad, vara Inger Vatne

Kommune repr. Nils Olav Larsen