Kunnskapsprøven i alkoholloven er en flervalgsprøve med et tilfeldig uttrekk av spørsmål fra en database. Den avlegges elektronisk. Du vil få 60 minutter til å besvare prøven. Avlegger du prøven på papir, får du i tillegg 10 minutter til å ferdigstille oppgaven. For å få bestått prøve må 24 av 30 svar være riktige.

Kunnskapsprøve kan avlegges på Servicekontoret. Ta kontakt for å avtale tid.

Ta med gyldig legitimasjon.

Målgruppe

Styrere og stedfortredere i virksomheter som har eller søker om salgs- eller skjenkebevilling

For ambulerende bevilling / arrangemanger, se: Skjenkebevilling alkohol - ambulerende / for en enkelt, bestemt anledning

Pris

Før du avlegger prøven, må du betale et gebyr på kr 300,-. Prøven kan tas flere ganger hvis den ikke bestås. Du må betale gebyr for hver oppmelding. Kr. 300,- pr. gang.

Kontaktinformasjon:

Greta Larsen, Leder Servicekontor, Telefon: 77 71 92 01
E-post: greta.larsen@kafjord.kommune.no
 
Ann K. Pedersen, sekretær, Telefon: 77 71 92 06 

Post- og besøksadresse: Øverveien 2 9146 OLDERDALEN