PU-tjenesten har fire omsorgsboliger i nybygg i Birtavarre øremerket Psykisk utviklingshemmede. Disse er eid av Ungbo A/S, mens tildeling gis fra PU-tjenesten. PU-tjenesten kan du nå ved å ringe leder for PU-tjenesten:

Gro Søland
tlf. 777 19304 eller 777 19300
e-post: gro.soland@kafjord.kommune.no

Eller fagansvarlig på tlf 77 71 92 91.

Vakttelefon Birtavarre 941 32468
Vakttelefon Olderdalen 480 72930