Bibliotekene i Nord-Troms, Bibliotek- og kulturbussen, i samarbeid med Halti kvenkultursenter og Samisk språksenter i Kåfjord arrangerer for 7. året på rad, en trespråklig eventyrturné i de seks kommunene i Nord-Troms. Tilbudet går i år kun til 1. klassingene (og 2. klasse om gruppen ikke blir over 20 elever til sammen) på skolene  i regionen, men vi jobber med å lage en egen turné (med tilsvarende innhold) til barnehagene fra 2020. Språksentrene sine formidlere leser og lærer barn og voksne enkle ord og utrykk på samisk og kvensk m.m. Se programplakat!

Program

Ruteplan

Ruteplan i word