Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
25. mai kl. 09:51

Stort vannforbruk/vanntap i Indre Kåfjord

Kommunen hendstiller til redusert vannforbruk i Indre Kåfjord

 

Program clear
error_outline
15. mars kl. 09:12

Rein tatt av snøskred i nedslagsfelt Nommedalen vannverk

Kommunen har iverksatt tiltak etter dyretragedie i nedslagsfeltet til Nommedalen vannverk:

Les mer clear
error_outline
15. mars kl. 09:11

Spørsmål i forhold til flyktninger?

Les mer clear

Veivedlikehold

Generelt om tjenesten

Tema

- Drift

Beskrivelse

Du kan melde fra til kommunen hvis det er forhold ved en kommunal vei som svekker fremkommeligheten eller trafikksikkerheten. Det kan for eksempel være hull i veien, manglende gatelys eller behov for brøyting. Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale veier. Fylkeskommunen sørger for fylkesveiene og staten for riksveiene. Kommunen kan stenge en vei hvis vær- og føreforholdene gjør det umulig å holde den åpen. Vedlikeholdet omfatter kjørebane, banketter og dreneringssystem.

Oppgaver kan være:

  • Feiing og renhold
  • Fjerning av søppel
  • Klipping av vegetasjon
  • Rydding i kraftsoner
  • Veioppmerking og skilting
  • Brøyting og strøing om vinteren

Omfanget av disse oppgavene vurderes ut fra behov og kommunens økonomi. Hvis veiens tilstand er slik at det oppstår skader eller ulykker, gjelder de alminnelige erstatningsregler. 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
Lover og forskrifter
Se spesielt forurensningsloven § 81 Forurensningsmyndighetene og veglova kap. III Planlegging, anlegg og vedlikehold av veg

Lover

Forurensningsloven
Veglova

___
Skjema
Saksbehandling
Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Anleggstjenesten i Kåfjord drift/vedlikehold etc
Besøksadresse:Øvervegen 2 9146 OLDERDALEN

Ansvarlig enhet

Avdeling:Anleggstjenesten i Kåfjord drift/vedlikehold etc
Besøksadresse:Øvervegen 2 9146 OLDERDALEN

Kontaktpersoner

Navn:Stine Pedersen
Tittel:Konsulent
Telefon:77 71 92 68
Epost:stine.pedersen@kafjord.kommune.no
Andre opplysninger
Oppdatert:
2018-10-02 13:04
Gyldig fra
2018-09-26
Gyldig til
2020-09-29
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk