Barnehagen har et stort og variert uteområde og et nærmiljø som gir oss mange muligheter. Vi benytter skogen, fjæra og området rundt barnehagen til pedagogisk arbeid, fysiske aktiviteter og lek.

Satsingsområdene til barnehagen er   
  • barns språkutvikling
  • overgang barnehage-skole
  • de minste barna
  • antall, rom og form 
Årsplanen er bygd opp etter disse områdene.
Birtavarre barnehage skal som de andre barnehagene i Kåfjord også være formidlere av den lokale kulturen, som i Kåfjord bygger på norsk, samisk, kvensk og finsk språk- og kulturarv.  

Avdeling Spurven

Telefon Spurven:   488 96361
Pedagogisk leder: Jannike Toft Benjaminsen

Avdeling Revehiet

Telefon Revehiet: 488 96361
Pedagogisk ledere: Heidi Pedersen
heidi.pedersen@kafjord.kommune.no