Trollstua

Aldersbestemt avdeling. Ligger i et tidligere bolighus vegg i vegg med Manndalen skole.

Telefon: 77 71 93 50

Knerten

Dette er en avdeling for barn i alderen 1-3 år. Avdelingen ligger i samme bygg som Trollstua, vegg i vegg med Manndalen skole.

Telefon: 77 71 93 50

Riebangárdi

Ligger i eget bygg ovenfor Senter for nordlige folk.

Telefon: Fossen barnehage avd. Riebangárdi 77 71 93 55

 

 

Kontaktinformasjon

Caroline Vatne, Barnehagestyrer
Telefon: Fossen barnehage 77 71 93 50
Telefon: Fossen barnehage avd. Riebangárdi 77 71 93 55

Besøksadresse / postadresse:
Fossen barnehage
9144 Samuelsberg

Fakturaadresse:
Kåfjord kommune
Postboks 74, 9148 Olderdalen