Det er en kultur i Kåfjord at man kan få time hos den legen man ønsker, uten å trenge forholde seg til hvem som er fastlege.

Det oppleves kanskje lettvint der og da for den som bestiller time, men helhetlig vil du som pasient til sist tape på dette.

Fastlegen skal være den som kjenner deg og din helse. Vi har alle et genuint ønske om å hjelpe deg, både i et lengre forløp og ved små problemstillinger. Også de små problemstillingene er puslebrikker i legens vei å bli kjent med deg og din helse.

 

For vår del skaper hyppige legebytter mye rot og gir totalt sett dårlig pasientbehandling.

En lege kan ha startet et behandlingsforløp, som en annen skal kontrollere og den legen må sette seg inn i forløpet til. Den nye legen har ikke undersøkt utgangspunktet før behandling, og vet kanskje ikke hva man skal sammenligne med.

Feks kan den ene stå som fastlege, mens det er en annen lege som har sett deg de siste 10 årene, og en tredje lege er den som håndterer en akutt problemstilling som feks gir et sykeforløp med henvisning til sykehus eller sykemelding. Det er likevel fastlegen som får epikrisen, NAV tar kontakt med fastlege for informasjon, mens den som var lege i forløpet mister tråden og vet ikke resultat av undersøkelser eller forløp videre. Samlet gir dette svært dårlig kontinuitet, og det er du som pasient som taper på dette.

 

Fremover vil legetjenesten derfor forholde seg til hvem du har som fastlege. Det er denne du kan få time hos, få resepter av osv.

Akutte henvendelser faller utenfor fastlegeordningen og ivaretas av den som håndterer ø-hjelp.

Er fastlegen din periodevis borte, krever det derfor at du planlegger feks behov for resept i god tid før du blir fri for medisiner.

Strengt tatt varer en resept 1 år, og skal optimalt undersøkes av lege før ny resept, feks resept på blodtrykksmedisin. Da får legen undersøkt at du fortsatt bruker riktig medisin, at den har den effekten den skal ha og at du ikke har bivirkninger du ikke trenger å ha.

Et annet eksempel er om du vet du skal til legekontroll om «3 uker», bes du booke legetimen så snart du vet dette, da fastlegene uansett har ventetid, og du kan derfor ikke forvente å få time samme dag du ringer.

 

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen

Kommuneoverlege i Kåfjord