Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk
29. mars:

Vi fastleger i Kåfjord har «forsket» på oss selv, for å kunne gi dere innbyggerne bedre helseråd!

Bilde av motocrossutøver

Bilde av motocrossutøver

Høring og varsel om oppstart - Motocrossbane i Manndalen gbnr. 30/81

Informasjon

StatusPlanforslag
Siste behandlingTatt til behandling
Publisert 01. mars 2021
Oppdatert 21. september 2022
Høringsperiode
01. mars 2021 - 14. april 2021

Kåfjord kommune varsler herved oppstart av planarbeid for motocrossbane i Manndalen gbnr. 30/81 og legger forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn.

Planprogrammet for motocrossbane i Manndalen gbnr. 30/81, ble vedtatt sendt på høring i formannskapsmøte 17.02.2021, sak 09/21.

Planprogrammet er første steg i planprosessen for utarbeidelse av reguleringsplanen. Det forklarer i grove trekk formålet med planarbeidet, planprosessen, medvirkning og behov for utredninger.

Planprogrammet offentliggjøres på www.kafjord.kommune.no. Ved ønske om å få tilsendt planprogrammet via epost eller post, vennligst ta kontakt med kommunen.

Innspill kan sendes elektronisk via skjemaet under, til postmottak@kafjord.kommune.no eller sendes per post til Kåfjord kommune, boks 47, 9146 Olderdalen.

Planprogrammet finner du her!

Her kan du gi tilbakemelding via planportalen.

Frist for innspill: 14. april 2021

 

Har du spørsmål? Ta kontakt på telefon, eller kom innom rådhuset i Olderdalen.

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.

Uttalelse til saken


Uttale blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

  • Manndalen Motorcrossklubb er positiv til ta kommunen bidrar med å regulere motorcrossbane i Manndalen. Dette er et etterspurt og forebyggende viktig tilbud for barn og unge som vi har arbeidet lenge med å få på plass. Vi mener det er viktig at planen ferdigstilles fortest mulig. Derfor vil vi påpeke at planprogrammet (s.12) ikke viser til datoer for framdrift og når reguleringsplanen skal være ferdig behandlet.
    Vi minner om Formannskapets vedtak i møte 07.09.20 som viser til at reguleringsplanarbeidet skal være ferdigstilt innen utgangen av april 2021. Vi ber med dette om at kommunen følger opp formannskapsvedtaket fra 07.09.20 og påser at planen ferdigstilles innen kort tid slik at vi kan ha mulighet til å sette igang med tiltaket i inneværende sesong.

    mvh Styret i Manndalen Motorcrossklubb.

    2021-04-14 16:11:06
    [Svar]  Link
Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

Bilde av motocrossutøver

Bilde av motocrossutøver

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk