Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
30. juni kl. 11:42

Holmen stadion i Birtavarre stenges for bruk inntil videre

les mer clear
error_outline
28. juni kl. 20:34

Nedre Holmenbrua stengt pga flom!

les mer clear
error_outline
15. mars kl. 09:11

Spørsmål i forhold til flyktninger?

Les mer clear

Detaljregulering - 1. gangshøring

Reguleringsforslag for steinuttak Storhammaren

Kåfjord kommunestyre ønsker innspill til behandling av reguleringsforslaget vedrørende potensielt steinuttak på Storhammaren i Kåfjord Kommune.

Oversiktsbilde

Begrenset høring - Strategisk næringsplan 2022 - 2026

Strategisk næringsplan er nå lagt ut på begrenset høring. Kåfjord kommune ønsker innspill fra næringslivet, nabokommuner, fylkeskommunen og andre aktuelle aktører.

Høring planprogram kommuneplanens samfunns- og arealdel - ny frist: 27.05.22

Planutvalget – Formannskapet har i sak 38/22 vedtatt å legge Planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel ut på offentlig ettersyn etter plan og bygningslovens §5-2.

Illustrasjon foto planlegging kart skrivebord

Oppstart regulering Løkvoll

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 og 12-3 varsles om oppstart av reguleringsplanarbeid for gnr. 29 bnr. 2 og bnr. 149 på Løkvoll i Kåfjord kommune, som vist med rød strek på kartutsnitt. Forslagsstiller er Kåfjord kommune.

kart lokvoll

Kåfjord kommune vil informere om oppstart av planprogram for detaljregulering av "Løkvoll 4"

Det settes i gang detaljregulering for deler av områdereguleringsplan for Manndalen - Løkvoll. Formålet med planprogrammet er å lage en plan for planarbeidet for bolig og lettere næringsbygg/forretning på området.

Illustrasjon foto planlegging kart skrivebord
Vedtatt i kommunestyret 12.11.2021

Vedtak av ny forskrift for snøskuterløyper

Ny forskrift med tilhørende løypekart for kommunale snøskuterløyper i Kåfjord kommune ble vedtatt av kommunestyret i møte 12.11.2021

Skuter med fører

Folkemøte om reguleringsplan for Motocrossbane i Manndalen gbnr. 30/81

AR-Ing AS i samarbeid med Kåfjord kommune og Manndalen Motocrossklubb inviterer til folkemøte om arbeidet med reguleringsplan for motocrossbane i Manndalen mandag 25. oktober kl. 18.00 på Senter for nordlige folk. Vi vil informere om planene og åpner for spørsmål og innspill.

Bilde av motocrossutøver

Reorganisering av planarbeid i Djupvik-Engenes området

Kommunedelplan for Djupvik-Engenes ble startet opp for mange år siden som en områdereguleringsplan og har pågått over flere politiske perioder. Planarbeidet skal igjen reorganiseres, og vi vil dermed redegjøre for status på arbeidet og veien videre.

6369102_4614999

Digitalt folkemøte - Kommunedelplan for energi og klima i Nord-Troms

Den 25.august 2021 klokken 18:00 arrangeres felles digitalt folkemøte der planforslaget blir fremlagt og forklart. Møtet gjennomføres på Teams, det er derfor nødvendig at alle interesserte gir skriftlig påmelding til post@lyngen.kommune.no innen onsdag 25. august klokken 08:00. merkes: «påmelding folkemøte».

Forsidebilde
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk