Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
01. desember kl. 09:43

Drop-in og koronavaksinering før jul

Du kan via Remin logge deg inn med bank-ID for å bestille time til vaksinering følgende planlagte datoer:

  • 03.12.21 - 10.12.21 - 06.01.22

Disse vaksinasjonsdatoene foregår på det gamle helsesenteret.

Til koronainfo

les mer clear
error_outline
29. november kl. 09:24

Smittestatus uke 47

Til koronainfo

les mer clear
error_outline
24. november kl. 13:38

Innfører tiltak i kommunen grunnet alvorlig regional smittesituasjon

Til koronainfo

les mer clear

Vedtatt i kommunestyret 12.11.2021

Vedtak av ny forskrift for snøskuterløyper

Ny forskrift med tilhørende løypekart for kommunale snøskuterløyper i Kåfjord kommune ble vedtatt av kommunestyret i møte 12.11.2021

Skuter med fører

Folkemøte om reguleringsplan for Motocrossbane i Manndalen gbnr. 30/81

AR-Ing AS i samarbeid med Kåfjord kommune og Manndalen Motocrossklubb inviterer til folkemøte om arbeidet med reguleringsplan for motocrossbane i Manndalen mandag 25. oktober kl. 18.00 på Senter for nordlige folk. Vi vil informere om planene og åpner for spørsmål og innspill.

Bilde av motocrossutøver

Reorganisering av planarbeid i Djupvik-Engenes området

Kommunedelplan for Djupvik-Engenes ble startet opp for mange år siden som en områdereguleringsplan og har pågått over flere politiske perioder. Planarbeidet skal igjen reorganiseres, og vi vil dermed redegjøre for status på arbeidet og veien videre.

6369102_4614999

Digitalt folkemøte - Kommunedelplan for energi og klima i Nord-Troms

Den 25.august 2021 klokken 18:00 arrangeres felles digitalt folkemøte der planforslaget blir fremlagt og forklart. Møtet gjennomføres på Teams, det er derfor nødvendig at alle interesserte gir skriftlig påmelding til post@lyngen.kommune.no innen onsdag 25. august klokken 08:00. merkes: «påmelding folkemøte».

Forsidebilde

Høring - Revisjon av snøskuterløyper 2021

Utvalg for miljø drift og utvikling vedtok i møte 26.04.2021 å sende revisjon av snøskuterløyper i Kåfjord kommune på høring i fire uker.

Illustrasjonsbilde

Planprogram og varsel om oppstart - Storhammaren steinbrudd

Høgtuns Plankontor AS har på vegne av tiltakshaver Myrvoll Maskin AS utarbeidet planprogram for detaljregulering av Storhammaren steinbrudd i Djupvik i Kåfjord kommune. Det varsles herved oppstart av planarbeidet og planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn jf. plan- og bygningsloven § 12-1 og 12-8.

Oversikt

Høring - Betalingsløsning for bruk av Guolašveien

Utvalg for miljø, drift og utvikling vedtok i sak 47/20 i politisk møte 13.10.2020 å sende forslag om etablering av betalingsløsning for bruk av veien til Guoláš-Huortnáš på høring.

Gorsabrua

Temaplan for kulturminner

Det underrettes herved om at temaplan for kulturminner er vedtatt i sak 126/20 i Kåfjord kommunestyre 07.12.2020.

Temaplan for kulturminner

Høring og varsel om oppstart - Motocrossbane i Manndalen gbnr. 30/81

Kåfjord kommune varsler herved oppstart av planarbeid for motocrossbane i Manndalen gbnr. 30/81 og legger forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn.

Planprogrammet for motocrossbane i Manndalen gbnr. 30/81, ble vedtatt sendt på høring i formannskapsmøte 17.02.2021, sak 09/21.

Bilde av motocrossutøver

Status på arbeid med kommunedelplan for Djupvik-Engenes

Planprogrammet for kommunedelplan for Djupvik-Engenes har vært på høring over nyttår med høringsfrist 17. januar 2021. Kåfjord kommune vil her kort redegjøre for status på arbeidet og veien videre.

Djupvik ingressbilde
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk