Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
15. mars kl. 09:11

Spørsmål i forhold til flyktninger?

Les mer clear

Høringer

Høring planprogram kommuneplanens samfunns- og arealdel - ny frist: 27.05.22

Planutvalget – Formannskapet har i sak 38/22 vedtatt å legge Planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel ut på offentlig ettersyn etter plan og bygningslovens §5-2.

Illustrasjon foto planlegging kart skrivebord

Høring - Reguleringsplan av gang- og sykkelveg i Birtavarre

Kåfjord kommune har engasjert Høgtuns plankontor AS til å utarbeide detaljregulering av gang-og sykkelveg fra Helsetunet til Birtavarre sentrum. I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10, legges Reguleringsplan av gang- og sykkelveg i Birtavarre, Kåfjord kommune, ut til offentlig ettersyn.

gang-sykkelveg

Høring - Revisjon av snøskuterløyper 2021

Utvalg for miljø drift og utvikling vedtok i møte 26.04.2021 å sende revisjon av snøskuterløyper i Kåfjord kommune på høring i fire uker.

Illustrasjonsbilde

Planprogram og varsel om oppstart - Storhammaren steinbrudd

Høgtuns Plankontor AS har på vegne av tiltakshaver Myrvoll Maskin AS utarbeidet planprogram for detaljregulering av Storhammaren steinbrudd i Djupvik i Kåfjord kommune. Det varsles herved oppstart av planarbeidet og planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn jf. plan- og bygningsloven § 12-1 og 12-8.

Oversikt

Høring - Betalingsløsning for bruk av Guolašveien

Utvalg for miljø, drift og utvikling vedtok i sak 47/20 i politisk møte 13.10.2020 å sende forslag om etablering av betalingsløsning for bruk av veien til Guoláš-Huortnáš på høring.

Gorsabrua

Høring - Planprogram for Djupvik-Engenes

Planprogrammet for Djupvik-Engenes ble vedtatt sendt på høring i Kåfjord formannskap i sak 94/20 den 19. november 2020.

Planprogrammet er første steg i planprosessen for utarbeidelse av kommunedelplanen. Det forklarer i grove trekk formålet med planarbeidet, planprosessen, medvirkning, og behov for utredninger.

Planprogrammet finner du her!

Innspill kan sendes elektronisk til postmottak@kafjord.kommune.no eller sendes Kåfjord kommune, Postboks 74, 9148 Olderdalen. Frist for innspill 17. januar 2021.

Har du spørsmål? Ta kontakt på telefon, eller kom innom rådhuset i Olderdalen.

Illustrasjonsbilde informasjon
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk