Som dere ser, har kommunen lovpålagt ansvar for deres ve og vel, gjennom folkehelseloven. Loven har en bred forankring, og folkehelse innbefatter i prinsipp alt som kan påvirke deres helse. Dette kan handle om støy, forurensning, det kan handle om sosiale treffpunkter, fritidstilbud, bærmark og tilgjengelige turløyper. Dette er bare eksempler.

En god folkehelse handler ikke bare om fravær av sykdom, men hva som påvirker livskvaliteten din som helhet.

 

Jeg skal det neste halvåret kun jobbe som kommuneoverlege fremover, og vil ha klart fokus på hva som fremmer folkehelsen i Kåfjord kommune, og ønsker da innspill fra deg.

Hva er god livskvalitet for deg? Er det noe du savner i kommunen? Er det noe som fungerer bra i kommunen som man bør forsterke eller verne godt om? 

Jeg har ingen utøvende myndighet i disse tiltakene, men min funksjon handler om å være faglig rådgiver opp mot kommunens administrasjon og politikere (her har dere makt gjennom stemmeseddelen). For å bedre kunne jobbe mot hva dere ønsker og trenger, trenger jeg derfor tilbakemelding.

 

Eksempler på innspill jeg allerede har fått seneste tid er feks ønske om yogaklasse i kommunen, og bedre tilgjengelighet for treningsrom ved Idrettshallen i Olderdalen for de uten digital kompetanse, da spesielt eldre. Innspill fra dere har i prinsipp ingen begrensning på hva det kan handle om og har ingen tidsfrist.

 

Innspill kan sendes på min epost: anita.monsen.pedersen@kafjord.kommune.no

 

(Snikoppfordring: Yoga er for dere som lurer en aktivitetsform som gjennom ulike øvelser har fokus på pusteteknikker, dybdeavspenning og meditasjon. Dette er en svært effektiv måte å redusere stress på, samtidig som den bedrer styrke, smidighet og balanse. Har du en yogainstruktør i deg, hvorfor ikke starte gruppe i Kåfjord? Vi trenger deg 😊)

Med vennlig hilsen

 Anita Monsen Pedersen

Kommuneoverlege i Kåfjord