Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk
26. februar:

PRESSEMELDING

Kommunedirektør Trond Arne Hoe har informert Kåfjord kommune v/ordfører om at han slutter som kommun... les mer
Status Kåfjord forside

Status Kåfjord-Gáivuotna-Kaivuono

Kunnskapsgrunnlag 2024-2027

Informasjon

Publisert 11. januar 2024
Oppdatert 22. januar 2024

Status Gáivuotna-Kåfjord-Kaivuono er en del av kommunens overordnede kunnskapsgrunnlag og danner grunnlag for arbeidet med overordnet og langsiktig planlegging de neste fire årene. Dokumentet skal gi innsikt og oversikt. Vi håper også dokumentet kan være nyttig lesing for andre som er interessert i samfunnsutvikling i Nord-Troms.

Les Status Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono her!

Les Status Nord-Troms her!

Dette kunnskapsgrunnlaget har som mål å gi et overblikk over status og utviklingstrekk i kommunen. I heftet kan du se en rekke indikatorer for befolkning, skole og utdanning, barn og unge, arbeids- og næringsliv, klima og natur, areal og bolyst og attraktivitet.

Kunnskapsgrunnlaget baserer seg i stor grad på tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB), med nyeste tilgjengelige tall fra databasen. I relevante tilfeller er tall fra andre Nord-Tromskommuner, tiltakssonen, fylket og Norge som helhet brukt til sammenligning. Ulike forskningsrapporter er brukt for utgreiing og underbygning av sentrale temaer.
 

Kommunene i Nord-Troms Plan og Eiendom samarbeidet, Skjervøy. Nordreisa, Lyngen og Gáivuotna/Kåfjord/Kaivuono, omtales i dokumentet som “samarbeidskommunene”.

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult uttalelse


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.

Status Kåfjord forside

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk