Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk
6. juni:

Arctic Race har i år 10 års jubileum

Legevakt

Generelt om tjenesten

Tema

- Helse og sosial

Beskrivelse

Kommunen har legevakt som skal dekke behovet for øyeblikkelig hjelp. Du kontakter legevakten når det ikke er mulig å få kontakt med fastlegen.

Målgruppe

Alle som oppholder seg i kommunen

aaa
Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7.

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift om sosiale tjenester, bopelsløse

___
Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Telefonnummer: 479 72777

Kontortid: kl. 08:00-15:30

Telefontid: kl. 08.30-10.00 og fra kl.13.30-15.00.

Legevakt: 116 117 eller 777 17577

Ved øyeblikkelig hjelp på dagtid, ring 415 76 543

Hovednummer Amulanse nød: 113

Saksbehandling

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og gi opplysninger som kan ha betydning for klagebehandlingen.

Du kan også klage til Statsforvalteren i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.
 
Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med tjenesten kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.
Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Allmenn legetjeneste avd legetjenesten
Telefon:479 72 777
Postadresse:Kåfjord legekontor 9147 BIRTAVARRE
Besøksadresse:Kåfjord helsesenter 9147 BIRTAVARRE
Andre opplysninger
Oppdatert:
2018-10-02 13:04
Gyldig fra
2018-10-02
Gyldig til
2020-10-06
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk