11 kommuner i Troms er med i et nasjonalt rekrutteringsprogram hvor arbeidssøkende menn mellom 25-55 år tilbys et komprimert og forutsigbart utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider. Kåfjord kommune er stolt deltaker i prosjektet, og kanskje er akkurat DU den vi søker.

Les mer om rekrutteringsprogrammet her.