Nr.      Navn                                         Stilling                                            Poststed

  1. Rønsen, Olaug (41) K               Karriereveileder                              9146 OLDERDALEN
  2. Soleng, Tonje (28) K                  Barnehageassistent                       9157 STORSLETT
  3. Blaszczyk, G. Ewa (55) K          Barne - og ungdomsarbeider         9147 BIRTAVARRE
  4. Strand, Miriam Helen (26) K      Assistent i skole og SFO                9060 LYNGSEIDET

 

Kjønnsfordeling

K                                     4

M                                     0

Ukjent                              0

Totalt antall                    4