Parkering Skognes: 

Parkeringen ved Skognes ble ved KS-76/22 vedtatt som en helårig parkering, hvor man vurderte det slik at parkeringen også skulle være åpen når scooterløypene var åpne. I FS-sak 132/23 ble det bestemt at man skulle gjenåpne scooterløypen, og at denne skulle gå fra Skognes parkeringen og følge Guolášveien innover. Parkeringen har følgende satser: 

a. Døgnkort 150,-, der påfølgende døgn koster 50,- 
b. Årskort 500,-
 

Betaling (Skognes):

Skal du bruke Easypark-appen, skann QR-koden under: 

QR-kode EasyPark

 

 

 

 

 

Tast inn takstgruppe: "8669" i appen.

Ved bruk av tjenesten kommer i tillegg takst +15%.
 

Parkeringssone Guolášveien - Huortnás:

Parkeringen gjelder for alle parkeringene langs Guolášveien:

  • Ankerlia – 25 plasser.
  • Tørrfossen 15- plasser.
  • Fossevegen – 10 plasser.
  • Sabetjohka – 7 plasser.
  • Huortnáš – 15 plasser.

Parkeringssonen er en sesongbetont parkering, det betyr at den ikke brøytes i vintersesongen. Parkeringen har følgende satser:

a. Døgnkort 150kr, der påfølgende døgn koster 50kr. 
b. Årskort 300kr. 
 

Betaling (Guolášveien - Huortnás):

Skal du bruke Easypark-appen, skann QR-koden under: 

QR-kode EasyPark

 

 

 

 

 

Tast inn takstgruppe: "8670" i appen.

Ved bruk av tjenesten kommer i tillegg takst +15%.
 

Betaling kontant:

  • Det gjøres ved sentralbordet i 1. etasjen på rådhuset i åpningstiden (mandag – fredag 08:00 – 14:00) Vi ber om at du tar med nøyaktig beløp hvis mulig. 
  • Du må fylle ut et skjema med nødvendig informasjon. Informasjonen samles inn kun med formål om å kontakte deg ved spesielle tilfeller. 
  • Du får utdelt en parkeringstillatelse. Parkeringstillatelsen skal vises synlig i frontruten når du er på parkeringen, og du er selv ansvarlig for at den er synlig.
     

Særskilt Parkeringstillatelse: 

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede (HC-bevis) gir personer med nedsatt funksjonsevne spesielle rettigheter når det gjelder parkering. HC-bevis gir deg rett til å parkere på spesielt oppmerkede parkeringsplasser, merket med HC-symbol eller skilt. Du kan søke om HC-kort hvis du har behov for parkeringslettelser på grunn av nedsatt bevegelsesevne. For mer info se: Parkeringstillatelse for forflytningshemmede (HC-kort) - Kåfjord kommune (kafjord.kommune.no)
 

Kommunen kan etter § 27 i Parkeringsforskriften utstede tillatelse til parkering for bestemte motorvogner og grupper eller for personer med behov for særskilt parkeringsadgang på kommunale vilkårsparkeringsplasser. Søknader behandles i utvalg for miljø, drift og utvikling (UMDU). Tillatelse etter § 27 til § 29 utstedes for det tidsrom kommunen mener det er behov for. Når tillatelsen løper ut, vil kommunen etter ny søknad foreta en behovsvurdering. Kommunen gjør en vurdering på hvilke grupper som det er hensiktsmessig å gi særskilt parkeringstillatelse. Vurderingen er basert på bruksintensjonen og behov. Skjema for: Søknad om særskilt parkeringstillatelse.