Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
20. april kl. 14:40

Kåfjord kommune åpner igjen litt opp

Til koronainfo

Loga eanet clear
error_outline
16. april kl. 14:17

Nasjonale tiltak pr. 16.04.2021

Nasjonale tiltak

Loga eanet clear
error_outline
16. april kl. 07:16

Ofte stilte spørsmål til vaksinetelefonen

Før du ringer vaksinetelefonen med spørsmål, se gjennom disse punktene, om du istedenfor finner svar på dine spørsmål her. Til koronainfo

Les mer clear

Planprogram og varsel om oppstart - Storhammaren steinbrudd

Høgtuns Plankontor AS har på vegne av tiltakshaver Myrvoll Maskin AS utarbeidet planprogram for detaljregulering av Storhammaren steinbrudd i Djupvik i Kåfjord kommune. Det varsles herved oppstart av planarbeidet og planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn jf. plan- og bygningsloven § 12-1 og 12-8.

Det aktuelle området ligger i Djupvik, ca. 20 km nord for kommunesenteret Olderdalen. Det er tidligere tatt ut stein i området i forbindelse med utbygging av Djupvik havn. Eksisterende atkomstveg mot E6 har en lengde på ca. 1 km.

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for råstoffutvinning.  

Offentlig myndigheter, lag og foreninger, berørte grunneiere og naboer blir direkte varslet med brev eller e-post.

Planprogrammet finner du her!

Merknader til oppstartmeldingen rettes skriftlig til Høgtuns Plankontor AS, Sommersetlia 39, 9143 Skibotn eller på e-post shogtun@hotmail.com, innen 5. mai 2021.

Kontakt Høgtuns Plankontor AS på telefon 908 34 114 eller kommunes kontaktperson Bendik Fanghol, telefon 77719247 for nærmere informasjon eller spørsmål.

Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.

Oversikt

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk