Det er ønskelig at alle innbyggere som driver med utleie / har fritidsbolig / utleiebolig kopierer opp disse plakatene og har de tilgjengelige i utleieenheten. 

Plakatene kan skrives ut og henges synlig i utleieenheten. Utleiere bes også snakke med sine kunder om skredfaren, at oppdatert skredvarsel finnes på www.varsom.no, og understreker viktigheten av å lese hele skredvarselet og identifisere skredproblemet i snødekket, samt gjøre trygge tur og ferdselsvalg. 

Varsel for Nord-Troms finner du her.

Plakater til nedlasting finner du her.