Den 12.05.21 ble det gjennomført dataomlegging ved legekontoret i Kåfjord. I etterkant av dette har ikke vår betalingsautomat vært i stand til å sende ut faktura på de regninger som ikke er gjort opp på stedet.
Denne feilen er nå rettet opp i.
Befolkningen som har vært hos lege fra og med 12.05.21 og frem til i dag vil nå få ettersendt faktura. 

Dette til orientering.                                                                                                              

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen                                           
Kommuneoverlege i Kåfjord kommune