Veien stenges kl.18.00.- ved Suonju i Kjerringdalen på grunn av rasfare