Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk
8. april:

Vil du være meddommer/skjønnsmedlem/medlem forliksråd/møtefullmektig? Frist: 25.04.2024.

Er det noen som ønsker å være meddommere/skjønnsmedlem/i Forliksråd for perioden 2025-2028? FRIST: 2... loga eanet

Aktuelt

Hva er god livskvalitet for deg?

Som kommuneoverlege har jeg ansvar for folkehelsen i Kåfjord kommune. Kommunen er forpliktet gjennom folkehelseloven å arbeide for god folkehelse. Formålet med loven er direkte sitert fra lovteksten «å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.

Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter setter i verk tiltak og samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte. Loven skal legge til rette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid.»

Illustrasjonsbilde informasjon

Saksbehandling Helse og omsorg

Vi har for tiden begrenset bemanning innenfor saksbehandling av helse- og omsorgstjenester, derfor må det dessverre påberegnes ventetid. Vi beklager dette, og jobber med å få saker behandlet så snart som mulig.

Illustrasjonsbilde informasjon

Svikt i datasystemet ved legetjenesten!

Et kortvarig strømbrudd søndag morgen 17.12.23 har slått ut serverne som vårt journalprogram drives av. Legetjenesten var derfor uten journalsystem hele søndagen, som i stor grad påvirket drift av legevakten.

Varsel illustrasjon foto

PRO - tjenesten innfører nå endringer i forhold til tjenester knyttet til administrering av medisin!

Du som innbygger kan få medisin utlevert i multidose gjennom direkte avtale med Lyngenfjord apotek, og framover vil dette være fremste alternativ ved behov for administrering av medisin.  Pasienter som klarer å ta sine medisiner selv som foreskrevet, men har vanskelig med å dosere og bestille medisiner, samt pasienter som er stabil i medisineringen er aktuelle for direkteavtale med Lyngenfjord apotek. 

Illustrasjonsbilde informasjon
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk