Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
20. april kl. 14:40

Kåfjord kommune åpner igjen litt opp

Til koronainfo

Loga eanet clear
error_outline
16. april kl. 14:17

Nasjonale tiltak pr. 16.04.2021

Nasjonale tiltak

Loga eanet clear
error_outline
16. april kl. 07:16

Ofte stilte spørsmål til vaksinetelefonen

Før du ringer vaksinetelefonen med spørsmål, se gjennom disse punktene, om du istedenfor finner svar på dine spørsmål her. Til koronainfo

Les mer clear

Budsjett 2019 og økonomiplanen 2020 – 2022

Budsjett 2019 og økonomiplanen 2010 – 2022 er Kåfjord kommunes økonomi- og handlingsplan for perioden. Det er tatt utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel, tidligere års regnskap, revidert nasjonalbudsjett, og føringer gitt nasjonalt og lokalt. Økonomiplanen utarbeides etter § 44 i kommuneloven, mens kravene til årsbudsjettet fremgår av §§ 45 og 46 i samme lov. Ny vedtatt kommunelov trer ikke i kraft før 1. juli 2019.

Folkevalgte og ansatte i Kåfjord kommune arbeider daglig for å møte innbyggernes forventninger om å levere gode velferdstjenester og for å legge til rette for utvikling av lokalsamfunnet på best mulig måte. Dette arbeidet utfordres av strammere økonomiske rammebetingelser i planperioden, for 2019 er realveksten i fire inntekter for Kåfjord kommune negativ med 1 %. Regjering og Storting legger sterke føringer for kommunenes inntekter. Dette sammen med sammen med negativ folketalls-/demografiutvikling samt betydelig gjeldsvekst stiller Kåfjord kommune overfor et tydelig endrings- og effektiviseringsbehov. De årlige rulleringer av budsjett- og økonomiplan skal gi anledning til å foreta nødvendige prioriteringer og utvikle-/iverksette endringsbehov.

Les økonomiplanen her

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.

Foto illustrasjon økonomi budsjett

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk