Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk
25. november:

Vintervedlikehold vinteren 2022/2023

Kommunen minner alle innbyggere om det ikke er tillatt å hensette biler, utstyr mv på offentlig veia... loga eanet

Avsluttede høringer

Plan Høringsperiode Status Siste behandling Planident/
Høring trafikksikkerhetsplan for Kåfjord kommune
09.08.2020 - 12.09.2020
Offentlig ettersyn - Budsjett 2020 - Økonomiplan 2021-2023
04.12.2019 - 18.12.2019
Høring - Lokal forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde tankanlegg
18.08.2019 - 01.10.2019
Kommunedelplan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
27.02.2019 - 31.03.2019
Temaplan for kulturminner i Kåfjord
27.02.2019 - 31.03.2019
Høring - Konsekvensutredning med risiko og sårbarhetsanalyse - Endring av anleggsplassering på lokalitet Guorttesjohka
24.02.2019 - 09.04.2019
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk