Søkere fra 2018 med oppdatert kontaktinformasjon på kommunens hjemmeside, har fått tilsendt søknadsskjema per mail. Dersom du ikke søkte om kulturmidler i fjor, men ønsker å søke i år finner du søknadsskjemanene med veiledere her: 

2019Søknadanleggsamfunnshus - norsk.docx PDF document ODT document

2019Søknadanleggsamfunnshus- samisk.docx PDF document ODT document

2019Veilederanleggsamfunnshus- norsk.docx PDF document ODT document

2019Veilederanleggsamfunnshus- samisk.docx PDF document ODT document

2019Søknadsskjemaidrett-norsk.docx PDF document ODT document

2019Veilederidrett-norsk.docx PDF document ODT document

2019Søknadsskjemaidrett-samisk.docx PDF document ODT document

2019Veilederidrett- samisk.docx PDF document ODT document

2019Søknadsskjemalagforeninger- norsk.docx PDF document ODT document

2019veilederlagogforeninger-norsk.docx PDF document ODT document

2019Søknadsskjemalagforeninger- samisk.docx PDF document ODT document

2019veilederlagogforeninger- samisk (1).docx PDF document ODT document

2019søknadsskjemamusikk-norsk.docx PDF document ODT document

2019veiledermusikk-norsk.docx PDF document ODT document

2019Søknadsskjemamusikk- samisk.docx PDF document ODT document

2019Veiledermusikk- samisk.docx PDF document ODT document

 

HUSK: 

1. Årsmelding og regnskap må legges ved. Budsjett for året bør legges ved. 

2. For sent innkomne søknader behandles ikke. 

3. Etter reglene gis det ikke tilskudd til organisasjoner som ivaretar medlemmenes yrkes- eller økonomiske interesser. 

4. Det tas forbehold om budsjett til formålet. 
 

 SØKNADSFRIST: 19.05.2019.
 

De som ikke har mottatt eget skjema kan også få dette ved å henvende seg til kulturkonsulenten, tlf.:77719252 eller per e-post: kjersti.rennestraum@kafjord.kommune.no.

 

Ta gjerne kontakt dersom du har noen spørsmål. 
 

Søknad med vedlegges sendes: post@kafjord.kommune.no.