Søkere fra 2018 med oppdatert kontaktinformasjon på kommunens hjemmeside, har fått tilsendt søknadsskjema per mail. Dersom du ikke søkte om kulturmidler i fjor, men ønsker å søke i år finner du søknadsskjemanene med veiledere her: 

2019Søknadanleggsamfunnshus - norsk.docx

2019Søknadanleggsamfunnshus- samisk.docx

2019Veilederanleggsamfunnshus- norsk.docx

2019Veilederanleggsamfunnshus- samisk.docx

2019Søknadsskjemaidrett-norsk.docx

2019Veilederidrett-norsk.docx

2019Søknadsskjemaidrett-samisk.docx

2019Veilederidrett- samisk.docx

2019Søknadsskjemalagforeninger- norsk.docx

2019veilederlagogforeninger-norsk.docx

2019Søknadsskjemalagforeninger- samisk.docx

2019veilederlagogforeninger- samisk (1).docx

2019søknadsskjemamusikk-norsk.docx

2019veiledermusikk-norsk.docx

2019Søknadsskjemamusikk- samisk.docx

2019Veiledermusikk- samisk.docx

 

HUSK: 

1. Årsmelding og regnskap må legges ved. Budsjett for året bør legges ved. 

2. For sent innkomne søknader behandles ikke. 

3. Etter reglene gis det ikke tilskudd til organisasjoner som ivaretar medlemmenes yrkes- eller økonomiske interesser. 

4. Det tas forbehold om budsjett til formålet. 
 

 SØKNADSFRIST: 19.05.2019.
 

De som ikke har mottatt eget skjema kan også få dette ved å henvende seg til kulturkonsulenten, tlf.:77719252 eller per e-post: kjersti.rennestraum@kafjord.kommune.no.

 

Ta gjerne kontakt dersom du har noen spørsmål. 
 

Søknad med vedlegges sendes: post@kafjord.kommune.no.