Barnehageplass ved kommunens barnehager
Søknader, endringer, oppsigelser mv. av barnehageplass sendes skriftlig.
Det finnes flere måter å gjøre dette på:
Søknadsfrist for barnehageplass er 1. mars, men det gis mulighet for å søke plass ellers i året.
Dersom man har andre spørsmål angående barnehageplass kontaktes den enkelte barnehage.
 

Barn i sorg og krise er en beredskapsplan for barnehagene i Kåfjord. Den er en del av den totale beredskapsplanen i Kåfjord kommune og tar for seg ulike rutiner ved kriser.

Planen finner du her

Informasjon - barnehagetilbudet i Kåfjord

Informasjon - samiskopplæring i Kåfjord kommune

Informasjon - støtteordninger til kurs og utdanning i samisk språk